kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové

Průvodce kostelem

Plánek kostela PM

 1. Hlavní vchod
 2. Předsíň (nad ní kůr s varhanami)
 3. Kaple Panny Marie Bolestné
 4. Kaple Panny Marie Lurdské
 5. Hlavní loď
 6. Presbytář (kněžiště)
 7. Kaple sv. Ignáce
 8. Kaple sv. Anny
 9. Kaple sv. Barbory
 10. Kaple sv. Františka Xaverského
 1. Kaple sv. Jana Nepomuckého
 2. Kaple sv. Kříže
 3. Kazatelna
 4. Oltář sv. Aloise
 5. Hlavní oltář
 6. Sakristie
 7. Kaple sv. Josefa
 8. Vchod do kaple sv. Josefa
 9. Komora
 10. Nový obětní stůl

Presbytář

Čelní stěna presbytáře je téměř celá vyplněná iluzivní malovanou architekturou al fresco. Uprostřed ní je zavěšen hlavní oltářní obraz, zachycující patrocinium chrámu: Panna Maria obklopená dvanácti apoštoly, doprovázená anděly vzhůru k nebesům, kde ji očekává Nejsvětější Trojice s připravenou korunou s dvanácti hvězdami, jež je dílem Josefa Kramolína a Kristiána Noldingera. Na fresce jsou do architektury zakomponovány postavy prvotní církve – svatý apoštol Petr a svatý apoštol Pavel – vedle nich jedni z prvních českých svatých – svatý Vojtěch a svatý Norbert. Hlavní oltář je zhotoven z umělého mramoru, barokní svatostánek je pozlacený a nad ním v prosklené pozlacené skříňce je umístěna soška Panny Marie Foyenské. Obětní stůl zhotovil v roce 1988 kameník Antonín Brychta podle návrhu architekta Vladimíra Novotného.