kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové

Zvony v kostele

Zvon Panny Marie Bohorodičky

Nápis na zvonu - Virgini Dei Paræ...
Nápis na zvonu "Virgini Dei Paræ..."

Z původních zvonů obou věží kostela Panny Marie se do dnešní doby dochoval pouze jediný, který je zavěšený v západní věži.

Krásný pozdně barokní zvon Panny Marie dle nápisu odlil v Praze roku 1766 zvonař Jan Jiří Kühner a posvětil královéhradecký biskup Heřman Hannibal Blümegen (biskupem 1763–1774). Zvon byl pořízen pro jezuitský kostel spolu s dalšími, které se do dnešních dnů nedochovaly.

Maskarony na koruně zvonu
Maskarony na koruně zvonu

Jedná se o hodnotnou památku barokního zvonařského umění. (Barokních zvonů se mnoho nedochovalo, neboť byly ve větší míře rekvírovány jako, podle tehdejších měřítek, „méně vzácné“.) Koruna zvonu je zdobena maskarony. Kolem celého čepce obíhá krásný (figurální) reliéf postav andělů hrajících na hudební nástroje a dvakrát opakující se kryptogram IHS v oblaku (IN HOC SIGNO (vincit)) = v tomto znamení (zvítězíš); IESUS HOMINI SALVATOR). Na čelní straně krku se rozprostírá mohutný reliéf Panny Marie v oblaku doprovázené anděly spolu s nápisem:

VIRGINI DEI PARÆ SACRA = PANNĚ BOHORODIČCE ZASVĚCEN

Pod reliéfem je latinský nápis připomínající, že zvon byl pořízen za P. Petra Janovky, toho času provinciála jezuitů v českých zemích, tento kněz byl v letech 1770–1771 rektorem Univerzity Karlovy. Na protější straně zvonu je několikařádkový nápis připomínající osobnost biskupa, který zvon posvětil, a nad věncem latinské autorské určení. Věnec zdobí rokajové ornamenty. Zvon je zavěšen na dubové hlavě opatřené původním barokním kováním.

Údaje o zvonu:

Rozměry průměr zvonu 126 x 126,5 cm
výška 100 cm
tloušťka věnce 95 - 97 cm
Hmotnost odhadována na 1280 kg
Ladění nárazový tón  zvýšené es1

František John a Alois Neruda