kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové

Ohlášky

7. neděle v mezidobí – 23. února 2020

  • Tento týden je popeleční středa, kterou začíná čtyřicetidenní doba přípravy na Velikonoce. Příští neděle je 1. postní.
  • Mše svaté budou v pravidelném pořádku.
  • Dnes je sbírka věnovaná na Svatopetrský haléř. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.
  • Popeleční středa je dnem přísného postu. Večerní mši svatou v katedrále bude celebrovat otec biskup Jan Vokál a přítomní kněží. Při mši svaté bude udělován popelec.
  • V úterý před popeleční středou se bude v kapli sv. Josefa konat mezi 7:30 – 18:00 eucharistická adorace. Prosíme ty, kteří by se chtěli zúčastnit adorace alespoň 30 minut, aby se zapsali do tabulky na stolku u vchodu, abychom tak zajistili stálou účast.
  • V zadu na stolku jsou k dispozici také brožurky s názvem „Půst“, kde na každý den doby postní naleznete krátký text z Písma svatého a text k rozjímání. Cena jedné brožury je 32 Kč.
  • 1. března 2020 (1. Neděle postní), mše svaté: v 8:00, v 10:30 a v 18:30.