kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové

Ohlášky

33. neděle v mezidobí – 17. listopadu 2019

  • Mše svaté jsou tuto neděli v 8.00, 10.30 a v 18.30; mše svaté v týdnu jsou každý den v 7.00.
  • Ve čtvrtek je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; v pátek sv. Cecilie, panny a mučednice; v sobotu je slavnost sv. Klimenta, papeže a mučedníka, hlavního patrona naší diecéze a příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále. Touto slavností končí církevní rok.
  • V týdnu zde budou mše svaté v obvyklém pořádku.
  • V sobotu 23. listopadu bude další setkání pro kluky a holky (1.–5. třída). Tentokrát budeme pátrat po tajemství jezuitů v Hradci Králové. Program bude probíhat v prostorách Nového Adalbertina. Setkání zakončíme modlitbou v kostele. Sejdeme se v 9.00 ve farní místnosti a konec bude ve 12.00. Malou svačinku dětem zajistíme.
  • Farnost Pražské Předměstí zve na tradiční akci letos s názvem 13. Církevní odpoledne pro děti. Akce se bude konat v neděli 1. prosince od 15 hodin v Salesiánském domově mladých v Kuklenách. Děti se můžou těšit na různá stanoviště na téma Superhrdinové v Bibli a rodiče zveme na společné posezení u kávy či čaje. S sebou si vezměte přezůvky na nožky, dobrovolný příspěvek do kuchyně. Kostýmy superhrdinů jsou povoleny.
  • 24. listopadu 2019 (Slavnost Ježíše Krista Krále), mše svaté: v 8.00, v 10.30 a v 18.30