kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové

Ohlášky

2.neděle adventní – 8. prosince 2019

  • Mše svaté jsou tuto neděli v 8.00, 10.30 a v 18.30; mše svaté v týdnu jsou každý den v 7.00.
  • V pondělí, budeme slavit slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu; v pátek je památka sv. Lucie, panny a mučednice; v sobotu sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve a příští neděle je 3. adventní.
  • Všichni jsou zváni na modlitbu chval v úterý 10. 12. 2019 od 19.15 do Nového Adalbertina. Po modlitbě jste zváni na tradiční vánoční punč.
  • Všichni jste zváni na adventní koncert studentů biskupského gymnázia a církevní základní umělecké školy, který se bude konat v našem kostele v úterý 10. prosince v 17.00. Výtěžek ze vstupného bude věnován na hospic ve Stěžerách.
  • Studentský klub Salaš srdečně zve na přednášku prof. Pavla Hoška Bible a proměňující moc příběhu ve středu 11. 12. v 20.30 v katakombách Nového Adalbertina.
  • Minulou neděli proběhla v naší diecézi sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. Výtěžek této sbírky byl v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie celkem 17 009 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Příští neděle 15. prosince 2019 – 3. neděle adventní, mše svaté: v 8.00, v 10.30 a v 18.30.