Aktuality | Pastorační rada – leden 2023

05. 02. 2023

Zápis ze zasedání pastorační rady konané 26. 1. 2023

Stáhnout zápis v PDF

Přítomni:
P. Pavel Boukal, P. Prokop Brož, P. Adrián Kostilník, Josef Melichar, Alois Neruda, Helena Nerudová, P. Tomáš Petráček, Václav Uhlíř, Jan Zajíc

Program

 1. Přivítání – modlitba, uvedení programu
 2. Úvodní slovo
 3. Pastorace v kostele Panny Marie
 4. Harmonogram na postní dobu
 5. Opravy a úpravy kostela
 6. Další záležitosti
 7. Různé

Úvodní slovo

Tomáš Petráček krátce otevřel téma blížící se volby prezidenta.

Pastorace v kostele Panny Marie

P. Brož představil přehled základní pastorace, která v našem kostele probíhá.

Pravidelné mše svaté – 7:00 (čt BiGy), neděle – 8:00, 10:30, 18:30

Náboženství – 1–2 (út 17:00); 3 (čt 17:00); 4–5 (čt 16:00); 6–9 (út 16:00)

Příprava na 1. svaté přijímání – 5. 3.//26. 3.//16. 4.//14. 5., svátost smíření 17. 6., první svaté příjímání neděle 18. 6. v 10:30.

První svaté přijímání řeckokatolické komunity – neděle 25. 6. od 10:00

Mládež – pátek 15:00 (co 14 dní)

Studenti – středa: 18:00 salaš, 19:00 liturgie, poté program

Foreign students – so 19:00 mše svatá (co 14 dní)

Chrámový sbor – pondělí 19:30

Jednou za měsíc:

 • Modlitba se zpěvy z Taizé – druhý čtvrtek v měsíci, v únoru mimořádně 16. 2. od 19:15
 • Adorace – modlitba za město – 10. 2.
 • Modlitba chval – 21. 2.
 • Setkání terciářů Karmelu – 18. 3.
 • Synodální skupina – 27. 1.

Běží kurs Přípravy pomocníků k podávání sv. přijímání.

Charismatická obnova organizuje oblastní setkání:
18. 2. 2023 / 9:00–17:30 (registrace od 8:00)

Řeckokatolické společenství:

 • Liturgie v neděli
 • Společenství matek ve středu
 • Liturgie ve středu
 • První svaté přijímání dětí proběhne v kostele Panny Marie při liturgii v neděli 25. 6. od 10:00 hod.

Harmonogram na postní dobu:

Popeleční středa – 22. 2. 2023

Postní neděle – Je připraven program pro děti

Pobožnost křížové cesty – V návaznosti na minulé roky před nedělní večerní mši svatou od 17:45 hod. bude prostor pro křížovou cestu. Do připravené tabulky se zapíší ti, kdo si tu kterou neděli pobožnost křížové cesty vezmou na starost.

Svatý týden – Liturgie Květné neděle podle běžného nedělního harmonogramu.

Velikonoční triduum – Na liturgii Velikonočního tridua jsme dostali pozvání otce biskupa Jana do katedrály. V kostele Panny Marie se tedy obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Vigilie ze Zmrtvýchvstání Páně konat nebudou.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně bude dle běžného nedělního harmonogramu: 8:00, 10:30, 18:30

Postní aktivita P. Brož navrhuje, abychom letošní postní dobu prožili tak, že se společně budeme věnovat Božímu slovu. Rád by dopřál každému, kdo bude mít zájem, sejít se v menší skupině k modlitbě s Božím slovem. Za tím účelem navrhne několik časů, na které se lidé mohou zapsat. Další organizace se bude odvíjet od zájmu lidí.

Velikonoční brožura – Letos se nepřipravuje postní, ale velikonoční brožura, do které přispívají kněží.

Další plánové akce:

 • Seminář o evangelizaci: Jak dnešní lidé touží po evangeliu? – 11. 3. 2023,
  HK – NA https://www.bihk.cz/evangelizace/chystane-akce
 • Natáčení – –23. 4. 2023 – Pardubický sbor
 • Pouť ke sv. Janu Nepomuckému – 16. 5. 2023
 • Diecézní setkání dětí (prvokomunikantů, ministrantů) – 20. 5. 2023, HK – NA
 • Týden otevřených kostelů – 28. 5. –4. 6. 2023
 • Noc kostelů – 2. 6. 2023

 

Opravy a úpravy kostela

Minulou pastorační radu plánovaná výměna světelných zdrojů proběhla, zbývá ještě opravit několik svítidel a vypínač u hlavních dveří.

Na obnovení a modernizaci ozvučovacího zařízení, o němž byla řeč minulou pastorační radu, jsme zatím vybrali 31 tis. Kč.

Další záležitosti

 • Průběžně se opravují drobné věci v zákristii i v kostele. Pro ozvučení při nedělných bohoslužbách v 10:30 je zapotřebí pořídit jeden tablet. Alois Neruda zjistí možnosti.
 • Připravuje se také dotisk zpěvníku Gloria Tibi podle potřeb, s nimiž se na nás lidi obracejí:
  • 70 ks – Paní Přibylová (Čáslav)
  • 140 ks – Červený Kostelec
  • 150 ks – Karel Moravec
  • 15 ks – pí Gistingerová
  • 30 ks – CZŠ
  • 50 ks – J. Jína
  • 50 ks – M. Kraus
  • 75 ks – kostel PM
  • 20 ks – Školské sestry de ND
   ------------------------------
   600 ks celkem

Alois Neruda zjistí v tiskárně kalkulaci, abychom mohli dát vědět žadatelům, s jakou cenou mají počítat.

 • Pro kostel Panny Marie je třeba vytisknout pohledy. Současná finanční situace nám to však nedovoluje.
 • Prostor pod kůrem (pravé schodiště) uklidíme, aby tam mohly být varhánky pro zkoušky chrámového sboru, které v zimním období probíhají ve farní místnosti.

 

Různé

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka u kostela Panny Marie vynesla 19.058,-Kč. Přišlo písemné poděkování od Vojtěcha Šustka, ředitele Oblastní charity Hradec Králové. Pro koledníky se připravuje na sobotu 25. 2. v kině Bio Central projekce Kocoura v botách. Registrace na www.charitahk.cz/kino/2022.

Den nemocných

Dne 10. 2. 2023 proběhne den nemocných ve FNHK.

 

Příští setkání pastorační rady jsou plánována na čtvrtky 16. 3.//4. 5. od 18:30 ve farní místnosti.

 

Stáhnout zápis v PDF

Zpět na výpis aktualit