Aktuality | Pastorační rada – listopad 2022

25. 11. 2022

Zápis ze zasedání pastorační rady konané 24. 11. 2022

Stáhnout zápis v PDF

Přítomni:
Sr. Anežka Bednářová, P. Pavel Boukal, P. Prokop Brož, Václav Gregor, P. Adrián Kostilník, Josef Melichar, Alois Neruda, Helena Nerudová, Petr Sejkora, Václav Uhlíř.

Program:

 1. Přivítání – modlitba, uvedení programu
 2. Úvodní slovo – začíná advent: svoboda a mír
 3. Program na Advent a Vánoce 2022
 4. Letní farní tábor
 5. Osvětlení a ozvučení kostela
 6. Možnost přispět přes QR kód
 7. Různé

1. Přivítání

P. Prokop přivítal všechny přítomné a zahájil setkání pastorační rady modlitbou. Poté představil program.

2. Úvodní slovo

Po úvodní modlitbě P. Brož přivítal všechny na řádném zasedání pastorační rady a uvedl myšlenku jedné italské reportérky, která o osvobozeném Chersonu řekla: „Mají svobodu, ale nemají mír.“ Nestačí jen svoboda, k životu je třeba skutečného (Kristova) pokoje a míru.

3. Program na Advent a Vánoce 2022

Pastorační rada postupně prošla základní události, které během Adventu a Vánoc očekáváme

1. adventní neděle

 • žehnání adventních věnců
 • představení „Cesty do Betléma“ (panel vzadu v kostele)

Sobota 3. 12.

 • od 17:00 – koncert Hradecká nokturna
 • od 19:00 – Holy Mass for the community of foreign language students

2. adventní neděle

 • „Možná přijde Mikuláš...“ (po mši svaté v 10.30 h)
 • prodej vánočních misijních pohledů

Sobota 10. 12.

 • od 16:00 benefiční koncert Dítě v srdci

3. adventní neděle

 • „Adventní putování“ (odpolední aktivita v přírodě, zvyky, tradice)

Pondělí 12.–14. 12. – BiGy a mateřská škola: adventní koncert/program

Pátek 16. 12. – Adorace s modlitbou za město

Sobota 17. 12. od 19:00 – Holy Mass for the community of foreign language students

4. adventní neděle

 • vánoční perníčky 2

Dne 23. 12. se bude připravovat vánoční výzdoba a bude se stavět Betlém

Dne 24. 12. – Štědrý den

 • Mše svatá v 16:00

25. 12. – Slavnost Narození Páně

 • Mše sv. v 8:00 a 18:30 (zpívá chrámový sbor)

26. 12. – svátek sv. Štěpána

 • Mše sv. v 8:00

Další dny Vánočního oktávu – běžný provoz (7:00)

1. 1. 2023 – neděle, Matky Boží Panny Marie

 • 8:00 a 18:30 (zpívá chrámový sbor)

Pátek 6. 1. – Tříkrálová sbírka

Sobota 7. 1. – International Christmas Carols (17:00) a pak od 19:00 Holy Mass for the community of foreign language students

Neděle 8. 1. 2023 – Svátek Křtu Páně

 • Mše sv. 8:00 – 10:30 – 18:30
 • „Novoroční punč“

4. Letní farní tábor

Podobně jako v minulém roce se i v srpnu 2023 bude organizovat farní tábor. Předpokládáme, že by proběhl opět na Liberku na faře. Další podrobnosti se budou upřesňovat. Akci si na starost bere Helena Nerudová.

5. Osvětlení a ozvučení kostela

Osvětlení Po projednání v ekonomické radě předložil P. Brož pastorační radě návrh nahradit v kostele klasické žárovky LED zdroji. Jedná se o nákup 90 LED zdrojů u firmy Maják HK, spol. s r.o. v celkové ceně 22 593 Kč. Výrazně se tím sníží spotřeba el. energie. Je vhodné jednat hned, a proto si duchovní správa na tuto investici půjčí od Biskupství královéhradeckého. – Pastorační rada návrh přijala.

Ozvučení Pan Vojtěch Pecka při návštěvě Hradce Králové zavítal také do kostela Panny Marie a provedl šetření ozvučení v kostele. Zjistil vysoký stupeň zastarání jednotlivých komponentů a připravil nabídku na obnovení a modernizaci ozvučovacího zařízení v našem kostele. Rozpočet celkem je, s DPH, 213 171,75 Kč. Z diskuse vyplynulo: 1) bude nutné u pana Pecky zjistit, jestli je možné na obnovené ozvučení také napojit ozvučovací techniku, kterou používáme při nedělních mší svatých v 10:30. 2) Tak vysokou částkou náš B. Ú. nedisponuje. Proto vyhlásíme sbírku na ozvučení našeho kostela. – Pastorační rada návrh přijala.

6. Možnost přispět přes QR kód

Jako užitečný se jevil názor vygenerovat QR kód pro platbu ve prospěch účtu naší duchovní správy. P. Brož představil jeho podobu s tím, že některé banky tuto rychlou volbu platby nepodporují.

Běžný účet u České spořitelny, a.s.

Duchovní správa kostela Nanebevzetí Panny Marie
Velké náměstí 32
500 03 Hradec Králové

IČO: 69154490
č. účtu: 4115781319/0800

7. Různé

 1. Příští zasedání pastorační rady je plánováno na čtvrtek 26. 1. 2023 od 18:30 hod. ve farní místnosti.
 2. Příští rok v létě se koná Světové setkání mládeže v Lisabonu. Pro mladé je to příležitost prožít v mezinárodním kontextu setkání, které míří na růst víry a vztahu ke Kristu a církvi. Cena – spolu s tzv. Dny v diecézi – se odhaduje na 21 tis. Kč, přihlašování již začalo.
 3. Vedení Nového Adalbertina se chce sejít se zástupci studenů ze Salaše a probrat s nimi režim přístupu do NA. Bude dojednána schůzka.
 4. Několik podnětů se týkalo způsobu, jejž k prožívání liturgie nabízí náš kostel. Jde o stálá témata jako včasný příchod nebo společný liturgický zpěv.

Stáhnout zápis v PDF

Zpět na výpis aktualit