Aktuality | Pastorační rada

02. 09. 2021

Pastorační rada

zápis z 2. 9. 2021

 

Přítomni: P. Petr Zadina, P. Pavel Boukal, P. Tomáš Petráček, P. Adrián Kostilník , Helena Nerudová, Josef Melichar, Petr Macl, Štěpán Hušek.

Omluveni: Jan Zajíc, sestra Anežka

 

Jsou objednány 2 mosazné svícny na obětní stůl, které nahradí ty stávající do doby definitivního architektonického řešení obětního stolu.

Chceme nabídnout mše sv. v anglickém jazyce. Původní návrh byl čtvrtek v 19.30, ale nakonec se zdál vhodnější čas sobota v 17:30 po dobu akademického roku. První bohoslužba v AJ by se konala 16.10. a pak každý týden pravidelně do konce roku 2021. O dalším pokračování se rozhodne později. Akademický klub Salaš zahájí slavnostně mší svatou  6.10. 2021.

P. Zadina zvažuje biblické hodiny/hovory o víře pro členy farnosti.

Řeší se vybudování bezbariérového vstupu do kostela. Jako vlastník musí řešit biskupství s magistrátem města (odkup malé části pozemku). Jednání se účastní P. Zadina jako rektor kostela.

J. Melichar se zeptá u sestry Anežky na možnost uspořádání farního dne v zahradě u sester. Termín v neděli 19.9. odpoledne. (Již máme informaci, že tento termín možný nebude).

P. Zadina zjistí do příště ceny případného elektronického zabezpečení kostela.

 

Různé:

Š. Hušek podal formální rezignaci na člena PR z důvodu stěhování mimo HK.

 

Datum příští PR: 18.11. 19:30 ve FM.

 

Zpět na výpis aktualit