Aktuality | Zápis z pastorační rady – leden 2024

11. 01. 2024

Zápis ze zasedání pastorační rady konané 11. 1. 2024:

Stáhnout zápis v PDF

11. ledna 2024 od 18:30 hod. – farní místnost | č. j. 2/2024

Přítomni:

P. Pavel Boukal, P. Prokop Brož, P. Adrián Kostilník, Josef Melichar, Alois Neruda, Helena Nerudová, Eliška Mrázková, P. Tomáš Petráček, Petr Sejkora, Václav Uhlíř, Helena Melicharová

Omluven: Jan Zajíc

1. Program

 1. Přivítání – modlitba, uvedení programu
 2. Ohlédnutí po Vánocích, postní doba – Velikonoce 2024
 3. Křesťanský ples
 4. Různé

Začali jsme společnou modlitbou inspirovanou synodálním procesem.

Přijď, Duchu svatý. Ty, který probouzíš nové jazyky
a vkládáš nám do úst slova života,
chraň nás, abychom se nestali muzejní církví,
která je krásná ale němá,
s velkou minulostí a malou budoucností.
Přijď mezi nás, abychom se v synodální zkušenosti
nenechali přemoci zklamáním, nerozředili proroctví,
abychom všechno nezredukovali na neplodné diskuse.
Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše srdce, abychom naslouchali. Přijď, Duchu svatosti, obnov svatý lid věrný Bohu.
Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země.

2. Ohlédnutí po době vánoční, Postní doba a Velikonoce 2024

 1. Ohlédnutí po Adventu a Vánocích
  1. Vigilie z Narození Páně dne 24. 12. od 16:00. Na mši svaté byla spousta lidí, nebývalé množství těch, kdo přistupovali ke svatému přijímání. Správně této mši svaté věnujeme péči.
  2. Ranní mše svatá 25. 12. byla početně slabší, nicméně lidé byli ve všech částech kostela. Oproti tomu 1.1. ráno v 8:00 přední lavice nebyly zaplněny, jen zadní. Kolize nastala na večerní mše svaté od 18:30. Od 18:00 probíhal videomapping na Velkém náměstí, další program na pódiu se protáhl a rušil při provedení figurální mše svaté naším chrámovým sborem. Proběhla korespondence mezi V. Uhlířem a Magistrátem. Věc se bude dále řešit.
  3. Duchovní správa děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě, průběhu i uzavírání vánočních svátků. Zejména jde o výzdobu (stavění betléma, zdobení stromků) a hudební provedení vánočních mší svatých.
 2. Popeleční středa – Bude ranní mše svatá v 7:00 s udělováním popelce, podobně i mše sv. ve 12:00 organizovaná Biskupským gymnáziem. Večerní studentská mše svatá bude též s udílením popelce.
 3. Křížové cesty. Co s nimi? Již se hlásí františkánští terciáři. Můžeme oslovit další řeholní komunity, z nichž sestry chodí do kostela Nanebevzetí Panny Marie, popř. též karmelitánské terciáře. Vždy je třeba též zjistit, jestli bude třeba hudební, resp. varhanní doprovod.
 4. Synoda mladých – Během měsíce ledna se v naší diecézi rozběhne synoda mladých po jednotlivých vikariátech. Je třeba zjistit, co si mladí dnes o své víře, o křesťanství myslí, kam chtějí svůj život z víry směřovat. Z diskuse vyplynulo, že je též důležité, co si o vývoji a zrání života z víry myslí jejich rodiče. Konkrétní podoba je svěřena vikariátním kaplanům, konkrétně na královéhradecku P. Filipovi Duškovi, resp. studentům v klubu Salaš.
 5. Velikonoce 2024 – Předběžně jsme otevřeli otázku Liturgie velikonočního třídenní: Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé soboty a slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. P. Prokop Brož na schůzce s panem biskupem Janem tento bod probere a bude informovat.
 6. Příprava 1. sv. přijímání – probíhá podle připraveného plánu. Přípravu vede Helena Nerudová spolu s kaplanem na církevní škole P. Petrem Zadinou.
 7. Liturgie – při každé z tří nedělných mší svatých (8:00–10:00–18:30) má liturgie své důrazy. Je dobré, abychom specifičnost těchto tří liturgií i nadále rozvíjeli, nezůstali jen u rutinního způsobu prožívání liturgie.
 8. Studentský klub Salaš zve na salašnický bál Sheep ples dne 5. 4. 2024.

3. Křesťanský bál

O přípravě letošního bálu referovala Helena Melicharová. Jak už bylo minule oznámeno, obnovuje se tradice křesťanského plesu, který proběhne v prostorách Adalbertina v sobotu 20.1.2024 od 20:00. Od pondělí 27.11.2023 se prodávají lístky v kanceláři Papežských misijních děl na Velkém Náměstí. Většina vstupenek jsou již prodány. Hodnotit budeme příště.

4. Různé

 1. S předstihem je třeba uvážit podobou májových pobožností. Probíhat budou v měsíci květnu 2024 po večerní mši svaté, která bude od 18:30, na jejímž závěru se pomodlíme litanie a společnou mariánskou modlitbu (popř. zazpíváme píseň k Panně Marii).
 2. Červnový koncert našeho chrámového sboru proběhne v úterý 4. 6. 2024.
 3. Volby do pastorační rady? Poslední volby proběhly v roce 2021, funkční období na 4 roky, tzn. do roku 2025 (podzim, resp. do Krista Krále). Proto bude třeba na podzim roku 2025 zorganizovat volby do pastorační rady našeho společenství. K tomu ze Stanov PRF KH III.1 III. Volby do pastorační rady: 1. „Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let, v případě prvního ustavení na 2 roky.“
 4. Probíhá údržba obrazu Předzvěst mučednické smrt sv. Jana Nepomuckého od Petra Brandla v souvislosti jeho přenesením na viditelnější místo v našem kostele.
 5. Už v minulém roce se objevila žádost o modlitbu se zpěvy z Taizé. Jde o modlitbu (vystavená Nejsvětější svátost), čtou se texty z Písma a prokládají se zpěvy z Taizé. Dle časových možností je možné v době postní tuto modlitbu zorganizovat.
 6. K harmonogramu připomínáme, že Zahradní slavnost, tj. poslední mše svatá před létem, bude v neděli 16. 6. 2024.
 7. Farní místnost bychom chtěli učinit funkčnější. Z toho důvodu je třeba projít nábytek, různé kávovary a zamčené skříně, posoudit stav, rozhodnout, co s tím.
 8. Alois Neruda navrhuje revizi zvonu kampanologem. Bere si na starost.
 9. Tomáš Petráček referoval o rozpravě, která proběhla v neděli po mši svaté ohledně sbírek. Lidé méně a méně s sebou nosí hotovost. Je na čase umístit v kostele QR kódy.
 10. Již od dob P. Jana Linharta se v kostele pořádaly výstavy. Není v našich kapacitách vyhledávat či proaktivně dojednávat zájemce, kteří by chtěli vystavovat. Kdyby se toho chtěl někdo ujmout, ať se přihlásí někomu z pastorační rady.
 11. V našem kostele byly pohledy kostela Panny Marie. Bude třeba zařídit dotisk.

Příští zasedání pastorační rady: 14. 3. // 30. 5.

Zapsal Prokop Brož.

 

Zpět na výpis aktualit