Varhany

Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové

...
Detail varhanních píšťal

V roce 1636 byla společně s jezuitskou kolejí postavena kaple sv. Ignáce, kde byly v roce 1640 postaveny poměrně velké varhany. Tento nástroj byl později přenesen do nově zbudovaného kostela Panny Marie. V roce 1673 zde údajně pracoval kutnohorský varhanář Adam Tille, který tyto varhany rozšířil. Další písemná zpráva o varhanách je až z roku 1739, kde se hovoří o velkých varhanách s bohatou řezbářskou výzdobou a mnoha pozlacenými sochami.

Po požáru kostela (v roce 1762) začal stavět nové varhany významný králický varhanář Josef Streussel, který v tu dobu pracoval současně i na stavbě nových varhan v katedrále Sv. Ducha. Na nové varhany v kostele Panny Marie se poprvé hrálo 2. 12. 1766.

V roce 1857 postihnul kostel opět velký požár, o zničení varhan však není žádná zmínka. Nástroj byl v minulosti několikrát opravován i dispozičně přestavován (1869 F. Kunz z Josefova, 1922 B. Paštika z Čestína, kolem roku 1930 K. Ryglevič z Hradce Králové). V roce 1999 dokončil celkovou rekonstrukci varhanář Ivan Červenka z Jakubovic.

Dvoumanuálový nástroj s 22 rejstříky je pozoruhodný tím, že jeho varhanní skříň je vytvořena iluzivní technikou (malba na dřevě). Je to zároveň jeden z mála dochovaných nástrojů varhanáře J. Streussela. Nástroj je z velké části dochován v původním stavu, včetně krátkých oktáv v manuálech i v pedálu. Současná dispozice varhan je tato:

Hlavní stroj (C – c3, 45)      Pozitiv (C – c3, 45)      Pedál (C – a, 18)
Principál   Copula major   Principálbas 16´
Bourdon Salicionál Oktavbas
Gamba Principál Principal
Viola Copula minor Quintbas
Octava Octava Superoktavbas
Quinta Mixtura 3x   Cornet Bas 3x  
Superoctav  
Quinta Šumivá 2x  
Mixtura 3x  
Cymbel 5x   spojka manuálová, spojka pedálová

 

Varhany v kapli sv. Josefa

O původním nástroji se bohužel nedochovaly žádné písemné zmínky. Podle zápisu z roku 1914 varhany v kapli sv. Josefa pocházejí ze seminárního kostela. Podle výtvarných prvků na varhanní skříni lze datovat tento nástroj do 1. poloviny 18. století.

V roce 1940 byl nástroj zcela přestavěn kutnohorskou firmou Josef Melzer, která ponechala pouze varhanní skříň a pedálové píšťaly a instalovala zde nový jednomanuálový nástroj s pneumatickou trakturou a 5 rejstříky. Tento nástroj byl však velmi poruchový a v roce 1988 byl zcela odstraněn. Připravovaná rekonstrukce varhan mohla být dokončena až v roce 2009 díky finanční pomoci Krajského úřadu v Hradci Králové. Provedl ji varhanář Ivan Červenka z Jakubovic, který vestavěl do restaurované barokní varhanní skříně dvoumanuálový mechanický nástroj s 12 rejstříky. Nástroj zazněl poprvé 7. 12. 2009, kdy jej požehnal tehdejší biskup Dominik Duka.  Současná dispozice varhan je tato:

I. manuál (C – c3, 49)      II. manuál (C – c3, 49)      Pedál (C – d1, 27)
Principal   Copula   Subbas 16´
Gedeckt Salicional Octavbas
Octava Flöte    
S. Octava Waldflöte    
Mixtura 3x 1 1/3´ Regal    
 
spojka manuál/pedál, tremolo