Chrámový sbor

Chrámový sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové

Hudba na kůru mariánského kostela v Hradci Králové se pěstuje již od samého vzniku kostela. Není divu, vždyť zdejší kůr disponuje vynikajícími akustickými i prostorovými podmínkami. Barokní varhany z roku 1765 optimálně vykrývají zadní rohy kůru a od hracího stolu, stojícího uprostřed kůru, lze dirigovat početný sbor i s menším orchestrálním obsazením.

Jezuité se z pastoračních i pedagogických důvodů starali o chrámovou hudbu vždy velmi pečlivě a místo tzv. hudebního prefekta obsazovali vzdělanými hudebníky. Například v roce 1720 zde působil jezuita Václav Černohorský, bratr slavného skladatele Bohuslava Matěje Černohorského.    

Současná podoba sboru se utvářela od roku 1950, kdy se vedení sboru ujal Karel Doležal. Ten vedl sbor do roku 1969, kdy byl vysvěcen na kněze. Do roku 1977 pak vedl chrámový sbor Rudolf Hušek a v roce 1977 se řízení sboru ujal varhaník Václav Uhlíř. Pod jeho vedením sbor nastudoval a provedl desítky mší různých slohových období. Za všechny skladatele jmenujme například G. P. Palestrinu, K. Haranta, J. S. Bacha, J. D. Zelenku, F. I. Tůmu, F. X. Brixi, J. V. H. Voříška, J. J. Rybu, J. Kyptu, A. Koželuha, W. A. Mozarta, J. Haydna, R. Führera, F. Schuberta, C. Francka, Ch. Gounoda, A. Dvořáka, Z. Fibicha, V. Říhovského, J. B. Foerstera, J. Strejce. Většina mší je provozována s doprovodem orchestru, který je složen převážně ze členů Filharmonie Hradec Králové.

Sbor, který má kolem 30 stálých členů, má na repertoáru více než 50 mší a téměř 100 dalších duchovních skladeb k různým příležitostem. Hlavním posláním sboru je služba kostelu Panny Marie v Hradci Králové. Sbor zpívá pravidelně na svátek sv. Václava, slavnost Ježíše Krista Krále, Hod Boží vánoční, Nový rok, Hod Boží velikonoční a slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Kromě toho zpívá pravidelně na nedělních májových pobožnostech, při slavnosti Těla a krve Páně a nepravidelně při různých příležitostech. Sbor občas vystupuje i koncertně a v roce 1994 natočil kompaktní disk, který vznikl z iniciativy švýcarské diecéze kantonu Thurgau a výtěžek z prodeje přispěl na rekonstrukci pastoračního centra v Hradci Králové. 

Pravidelné zkoušky sboru jsou v pondělí od 19:30 do 20:45 v kapli sv. Josefa, a to vždy od září do konce dubna.

Václav Uhlíř - regenschori