Křest - Svatba - Pohřeb

Pokud máte zájem o nějakou svátost (křest, zpověď, biřmování, sv. přijímání, pomazání nemocných), svátostinu (např.: pohřeb/ posvěcení bytu) nebo modlitbu v našem kostele, kontaktujte rektora kostela P. Prokopa Brože, nebo jiného kněze.

Křest

Začátkem života víry je křest. Pokřtěn může být dospělý člověk, který věří v Boha a v Ježíše Krista jako spasitele světa a je ke křtu náležitě připraven. Může být pokřtěno i nemluvně, ale v tom případě se musí kmotr a rodiče zaručit, že bude vychováno v katolické víře. V našem kostele se konají jak křty dětí, tak křty dospělých a přípravy na křest.

Svatba

Pokud chcete oslavit církevní sňatek v našem kostele, je důležitá náležitá příprava, která trvá několik měsíců. V případě, že máte přípravu zajištěnou, kontaktujte rektora kostela minimálně tři měsíce dopředu. Pokud nejste s žádným duchovním domluveni, kontaktujte nějakého kněze s dostatečným předstihem (klidně dva roky předem, avšak minimálně 6 měsíců před plánovaným termínem svatby).

Pohřeb

Poslední rozloučení, katolický pohřeb, vede duchovní a může se konat se mší nebo beze mše svaté. Může být také sloužena jen zádušní mše, za nepřítomnosti ostatků zemřelého člověka. V případě, že máte zájem o pohřební obřad v našem kostele, budeme rádi, když kontaktujete rektora kostela, nebo jiného kněze, ještě před oslovením pohřební služby a domluvíte se na času obřadu přímo s ním.