Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vážení návštěvníci,

vítejte na stránkách kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové. 

 

Na adventním věnci se usadily čtyři svíčky. Všechny jsou ve sváteční náladě, vždyť začíná advent!
První se už těšila, že ji zapálí a bude svítit. Druhá se už také nemohla dočkat. Čtvrtá se moc těšila, že až zapálí ji, budou vánoce za dveřmi.
Ale třetí – růžová – byla tentokráte celá zachmuřelá. "Co se ti stalo?" Zeptala se čtvrtá svíčka. „Furt, zase jen svítit – a nic z toho!“
„To mě moc bolí, co říkáš,“ reagovala druhá svíčka, a tak ji to rozesmutnilo, že začala slzet. A první svíčka se odvážně zeptala: „A že tys tento rok ztratila čas?!“
Musíte, děti, vědět, že adventní svíčky nejsou obyčejné svíčky, ale když se nalévá vosk do formy, tak se do nich zapustí knot – to je u každé svíčky – a pak se do nich také vlévá, spíše vdechne čas. Takže když svítí, tak svítí nejen světlo, ale také plyne čas.
A růžová svíčka smutně přikývla. „Ano, než mě připevnili na svícen věnce, spadla jsem na zem a vyrazili mi čas!“
Čtvrtá svíce si vzpomněla: „Slyšela jsem už jednou, že jedna svíčka také ztratila čas. A tehdy ji pomohly zbývající svíčky, že ji dali část ze svého času. Jak? Že společně zazpívali píseň: „Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním. A bude v den onen světlo velké, Aleluja.“
A hleďme, růžová svíčka opět zářila svátečně a šťastně. Každý den si všechny čtyři svíčky společně zpívali „Ejhle, Hospodin přijde …“ a o třetí neděli začala svítit i ona.

 

 Za duchovní správu kostela

Prokop Brož, rektor


Aktuality

Výuka náboženství

01. 09. 2022

Rozpis hodin náboženství na školní rok 2022–2023

Více

Pastorační rada – říjen 2022

13. 10. 2022

Ve čtvrtek 13. října se sešla pastorační rada. Přinášíme zápis probíraných témat.

Více


Pořad bohoslužeb

Po–So 7:00 kostel PM letní období (od Velikonoc do adventu, kromě měsíce května)
St 19:30 kostel PM Akademická duchovní služba při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové
Čt 7:00 kostel PM Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína
Ne 8:00 kostel PM  
10:30 kostel PM mše svatá pro rodiny s dětmi (mimo prázdniny)
18:30 kostel PM  

 

Nedělní ohlášky


Výuka náboženství

Informace k výuce náboženství ve farnosti Hradec Králové I. ve školním roce 2022–2023.

číst dále...


Křest—Svatba—Pohřeb

Pokud máte zájem o nějakou svátost (křest, zpověď, biřmování, sv. přijímání, pomazání nemocných), svátostinu (např.: pohřeb/ posvěcení bytu) nebo modlitbu v našem kostele, kontaktujte rektora kostela P. Prokopa Brože, nebo jiného kněze.

číst dále...


Připravujeme se na nedělní mši:

- aktuální texty z Písma na nejbližší neděli (včetně krátkých komentářů):
11. 12. 2022 / 3. neděle adventní - Cyklus A.

- texty uplynulé neděle (včetně komentářů čtení na všední dny):
4. 12. 2022 / 2. neděle adventní - Cyklus A.

Nedělní liturgie