Ohlášky

4. prosince 2022 –2. neděle adventní A

Pořad bohoslužeb

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

na Velkém náměstí v Hradci Králové

Děkuji za úklid kostela, úpravu i výzdobu liturgických prostor a za kostelnickou službu.

Minulou neděli jsme ve sbírce vybrali 13.990,- Kč. Bůh odplať za vaši štědrost!

Přehled rorátních mší svatých visí na nástěnce nebo zde. V pondělí 5.12. zve Studentský klub Salaš studenty na rorátní mši svatou od 7:00 a následnou snídani.

V úterý 6.12. pořádá Diecézní centrum pro seniory Besedu s Pavlem Fišerem. Od 15:00 mše svatá v kapli sv. Vojtěcha, od 16:00 beseda ve Velkém sále Nového Adalbertina (2. patro).

Ve středu 7.12. od 20:30 v NA zve Salaš na přednášku kněze (redemptoristy) Petra Beneše s názvem: Duchovní život a literatura.

V sobotu 10.12. od 16:00 bude benefiční koncert (v provedení Královéhradeckého dětského sboru JITRO) a prodej cukroví pořádané nadací Dítě v srdci.

Zápis ze zasedání pastorační rady konaného dne 24. 11. 2022 je vyvěšen na našem webu (zápis ke stažení).

Pořádáme sbírku na obnovení a modernizaci ozvučení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové. Náklady dosahují výše 213 tis. Kč. Můžete přispívat na náš běžný účet: Duchovní správa kostela Panny Marie v Hradci Králové, č. b. ú. 4115781319/0800, zpráva pro příjemce: Ozvučení kostela, variabilní symbol (nepovinné): 222.