Ohlášky

26. března 2023 – 5. neděle postní

Pořad bohoslužeb

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

na Velkém náměstí v Hradci Králové

Děkuji za úklid kostela, úpravu i výzdobu liturgických prostor a za kostelnickou službu.

Minulou neděli jsme ve sbírce vybrali 12.179, - Kč. Bůh odplať za vaši štědrost!

Výnos sbírky z neděle 26.3.2023 bude věnován na obnovu ozvučení našeho kostela. Rozpočet na obnovu ozvučení předvídá 220 tis. Kč. Na tento účel máme na našem účtu cca 100 tis. Kč, tedy poloviční částku.  

V úterý 28.3. od 18:00 hod. ve farní místnosti bude setkání nad Biblí s Jiřím Suchánkem.

V sobotu 1.4. bude příležitost ke svátosti smíření v katedrále od 14:00 do 16:00. K dispozici bude více zpovědníků, kněží z hradeckých farností.

Přehled, kde se v Hradci Králové můžete účastnit pobožnosti křížové cesty.

K dispozici je nové číslo farních informací.